Zebranie wiejskie, 3 września 2021

Sprawozdanie z zebrania wiejskiego 3 września br.
Zawiera m.in. informacje o decyzjach ws. funduszu sołeckiego, o najważniejszych dyskutowanych sprawach i zgłoszonych przez uczestników wnioskach.

Poniższa relacja koncentruje się na problemach wsi. Pomija tematy, które dotyczą wszystkich – albo przynajmniej kilku – sołectw.

Podsumowanie problemów poruszanych na zebraniach wiejskich we wrześniu 2021 r., które dotyczą całej gminy Oświęcim (takich jak kanalizacja sanitarna, opłaty za śmieci, czy finansowanie inwestycji) na pierwszej stronie i czwartej stronie październikowego wydania miesięcznika „Oświęcimska Gmina”, w artykule „Wspólne sprawy”.

 

Mieszkańcy przystali na przedstawioną przez sołtysa Stanisława Nowotarskiego propozycję, żeby większość środków funduszu (ok. 18 tys. zł) przeznaczyć na wkład sołectwa w remont ulicy Białej.

 

W związku z uciążliwymi i częstymi awariami rurociągów na zebraniu gościł wiceprezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Jerzy Sapyta. Poinformował, że jego spółka zamierza wymienić rury na dwóch kluczowych odcinkach jeszcze tej jesieni i na kolejnych w przyszłym roku. Zapowiedział, że stosowane będą przewierty, więc rozkopy zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.

 

Gość z PWiK wyjaśniał, że azbestowo-cementowe rury mają już prawie pół wieku. Kiedy "strzelą", odbiorcy są pozbawieni wody, dopóki awaria nie zostanie usunięta, bo w Dworach Drugich, podobnie jak w Stawach Monowskich, nie ma innego źródła dostaw. Prezes Sapyta tłumaczył też, dlaczego w awaryjnych sytuacjach beczkowóz nie przyjeżdża od razu (w skrajnych sytuacjach zajmuje to nawet kilka godzin). Odpowiadał na pytania o twardość wody i badania, jakim jest ona poddawana.

 

Informując o działaniach gminy, wójt Mirosław Smolarek przypomniał wnioski złożone przez uczestników poprzedniego zebrania. Jak stwierdził, w toku są formalności związane z uregulowaniem własności gruntów pod drogami w sołectwie. Problem od lat podnoszony przez mieszkańców – remont ulicy Oświęcimskiej – wciąż czeka na rozwiązanie. Starostwo Powiatowe jako zarządca tej drogi zabiega o rządowe wsparcie.

 

Najważniejsza dla Dworów Drugich jest zapewne planowana budowa wałów. Jak dotąd nie udało się znaleźć wykonawcy projektu. Wójt Smolarek przestawił korespondencję z PGW Wody Polskie na ten temat i zapewnił, że chociaż projektowanie się opóźnia, nie ma planów odstąpienia od tej inwestycji. Podjęto też kwestię zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkoły. Od września przysługuje on rodzicom, których dzieci uczą się na Zaborzu. Jednak nie ma takiej możliwości dla uczniów szkoły w Przeciszowie, ponieważ jest to inna gmina.

 

Wnioski zgłoszone przez uczestników zebrania dotyczą przejęcia przez gminę gruntów pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa, sfrezowania poboczy i usunięcia dziur w ulicy Oświęcimskiej, budowy oświetlenia na odcinku tej drogi, naprawy zasuwy na rowie przydrożnym, a także zachowania ciszy nocnej na stawach rybnych przez ich zarządcę.

 

Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach i zgłoszonych wnioskach zawiera protokół z zebrania dostępny w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej.

Tagi