Dwory Drugie: ul. Grabina wyremontowana

Modernizacja objęła frezowanie starej nawierzchni (a właściwie: tego, co po niej pozostało), wyrównanie podbudowy warstwą kruszywa, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej i poboczy.

Na ulicy Grabina koleiny były tak głębokie, że już nie tylko kierowcy, ale nawet piesi i rowerzyści musieli zachowywać szczególną ostrożność. Pod koniec września Grabina została zmodernizowana. Remont 170 metrów drogi kosztrował prawie 79 tys. zł. W tej kwocie środki sołeckie stanowiły ponad 14 tys.

GALERIA