Sukces Stanisława Nowotarskiego

Sołtys Dworów Drugich Stanisław Nowotarski zajął II miejsce w Konkursie na Najlepszego Sołtysa Małopolski. W nagrodę pojedzie do Brukseli we wrześniu. Rozstrzygnięcie Konkursu miało miejsce 13 sierpnia w Radgoszczy (powiat Dąbrowa Tarnowska), gdzie gospodarzem jest zwycięzca poprzedniej edycji.

Stanisław Nowotarski pełni funkcję sołtysa Dworów Drugich od 1999 r. (aktualnie piąta kadencja). Od 2014 roku jest również radnym Gminy Oświęcim. Funkcję tę sprawował również w latach  2002-2006. Pieczę nad swoim sołectwem objął w bardzo trudnym czasie – po powodzi, która w 1997 roku wyrządziła w Dworach Drugich ogromne szkody. Od tego czasu wiele z nich udało się naprawić.

 

Do niewątpliwych sukcesów należy na pewno sfinalizowanie budowy Domu Ludowego, a przede wszystkim zadbanie o jego otoczenie i zagospodarowanie w taki sposób, żeby był on przyjazną dla mieszkańców i wszystkich grup społecznych przestrzenią spotkań i działań.  Dziś wokół niego można wygodnie zaparkować, odpocząć w zadaszonej altanie, pograć w koszykówkę na boisku lub pobawić się na placu zabaw.

 

Pan Stanisław Nowotarski, choć funkcjonuje w trudnych warunkach, a jego sołectwo wciąż boryka się z wieloma problemami, nie ustaje w dążeniach do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Laureat dziękuje za nagrodę kapitule Konkursu na Najlepszego Sołtysa Małopolski i wójtowi Gminy Oświęcim Albertowi Bartoszowi za wsparcie.

 

Konkurs na Najlepszego Sołtysa Małopolski organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Województwem Małopolskim. O zwycięstwie w konkursie decyduje ocena pracy sołtysa, w tym: inwestycje zrealizowane w sołectwie z inicjatywy sołtysa, współpraca z samorządem gminnym i mieszkańcami oraz inicjatywy lokalne podjęte i realizowane przez sołtysa, w tym przedsięwzięcia kulturalne i promocyjne.