Dom Ludowy w Dworach Drugich wyremontowany

Pomieszczenia Domu Ludowego w Dworach Drugich zostały w lipcu wyremontowane na koszt spółki Tauron Wydobycie. Jej działalność spowodowała szkody górnicze, których naprawa kosztowała prawie 12 tys. złotych.

Zakres prac objął naprawę miejscowych spękań ścian wieży strażackiej i sali bankietowej  poprzez skucie tynków , rozkucie i oczyszczenie pęknięć, odtworzenie tynków na siatce tynkarskiej i odmalowanie pomieszczeń, w których wykonywane były naprawy. 2 sierpnia protokół odbioru robót został podpisany m.in. przez wójta Gminy Oświęcim Alberta Bartosza i sołtysa Dworów Drugich Stanisława Nowotarskiego.


Kwestię naprawy szkód górniczych w Domu Ludowym w Dworach Drugich uregulowała ugoda zawarta przez Tauron Wydobycie S.A. z Gminą Oświęcim. Na jej podstawie kwota odszkodowania stanowiąca całą wartość robót naprawczych będzie wypłacona w sierpniu bieżącego roku.

GALERIA